Η Ιερισσός

Η Ιερισσός είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη στον Δήμο Αριστοτέλη.

Διαθέτει πυροσβεστικό και λιμενικό τμήμα καθώς και δημόσιες υπηρεσίες. Το δημόσιο ιατρείο ΕΣΥ καθώς και ιδιωτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει Εθνική τράπεζα, τράπεζα Πειραιώς καθώς και ΑΤΜ της Alpha bank.

Διαθέτει τρεις αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι ο πύργος της Κρούνας έξω από την Ιερισσό, από την πάνω μεριά του λιμανιού βρίσκεται η τοποθεσία της αρχαίας πόλης της Ακάνθου  η οποία υπήρχε από το 7ο αιώνα και ακόμη και σήμερα έχουν σωθεί κάποια κομμάτια από τα τείχη της, ενώ τέλος υπάρχει στο κέντρο της πόλης ένας εκθεσιακός χώρος όπου παρατίθεται ένα κομμάτι από το αρχαίο νεκροταφείο της Ακάνθου.

Αξίζει να σημειωθεί πως και στο κέντρο της πόλης υπάρχει το κέντρο πολιτισμού όπου παρατίθενται διάφορες εκθέσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και αμφιθέατρο εντός του  οπού πραγματοποιούνται ψηφιακές στερεοσκοπίας- τρισδιάστατες προβολές video και είναι το μοναδικό τέτοιου τύπου στην Βόρειο Ελλάδα.

Τέλος από το λιμάνι της Ιερισσού πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το Άγιο όρος, ενώ παράλληλα υπάρχουν σκάφη που πραγματοποιούν κρουαζιέρες στα γύρω νησιά όπως είναι η Αμμουλιανή που είναι και το μοναδικό κατοικήσιμο νησί στην Χαλκιδική καθώς και τα νησάκια, Δρένια και Γαιδουρονήσια, τα οποία είναι επισκέψιμα κυρίως για μπάνιο και φαγητό. Σχεδόν 20 λεπτά μετά την Ιερισσό βρίσκεται και το χωρίο Ουρανούπολη όπου είναι και το τελευταίο κοσμικό μέρος πριν το Άγιο όρος.